Telefon T68 i RS-232

Już cały wieczór siedzę nad połączeniem T68i z RS-232. Telefon na orginalnym kabelku USB działa, a przez MAX232 nie chce się komunikować.

Mam podpięte następujące piny z T68:

- pin 4 RX

- pin 5 TX

- pin 10 GND

Jeszcze jakieś inny piny mają być podpięte albo skrosowane ?

MAX jest zasilany 5V. Transmisja 9600 8N1. W HyperTerminalu brak echa a inne też nie działają.

Czego mu brakuje ?

Reply to
tomi
Loading thread data ...

telefonu z modemem ;)

Reply to
Marcin

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.