Re: modem GPRS i Modbus

Jaki to sterownik?

> Moim zdaniem, możesz od niego odebrać tylko to co w programie > każesz mu wysyłać (czyli z góry zadeklarowane). > > Andrzej

Sterownik XLE firmy Horner Electric (zintegrowany z panelem). Korzystny cenowo ale rozwiązanie GPRS jakie można w nim zastosować nie satysfakcjonuje mnie i cenowo i funkcjonalnie stąd chęć użycia modemu Wavecom Fastrack do przesyłania zapytań Modbus czyli wykorzystania modemu jako "przeźroczystego". Modem ma wysyłać na port COM zapytania w formacie ramki Modbus odebrane przez GPRS i tak samo wysyłać odpowiedzi.

Rafał

Reply to
gervee
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.