Przyczyna uszkodzenia PSU ATX

Loading thread data ...

mój zasilacz 235W ma w sobie termiczny bezpiecznik nie raz przez przypadek zwarłem 12V lub 5V jeśli to bezpiecznik tylko padł polecam wymianę na taki "automat"

zyga

Reply to
Zygmunt M. Zarzecki

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.