Problem z AVR GCC

Loading thread data ...

Sproboj zamienic te 2 inlcudy na #include <avr/io.h> i zobacz co sie dzieje. MOze akurat pomoze

Best Regards Tomek

Reply to
tomkut

[...]

No właśnie - zrób jak prosi kompilator:

#include <avr/io.h>

A w celu ustawiania bitów najlepiej wykorzystuj operacje arytmetyki bitowej i bezpośrednie odwołania do portów zamiast makr outp, np:

DDRA = 0xff; PORTA |= (1 << LED_BIT);

itp. Niektórzy zalecają stosowanie makra _BV(bit) zamiast po prostu (1<<bit) ale to jest IMHO mniej czytelne.

Reply to
Adam Dybkowski

Sako wrote: [Ciach] W kazdym razie OEQuote Fix fajnie potraktowal jego wypowiedz... a zwlaszcza petle for :)

formatting link

Reply to
Ahmed

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.