Problem z kompilacja AVR-GCC

Zainstalowałem sobie avr-gcc zgodnie z opisem ze strony

formatting link
pewna różnicą:

  1. Nie instalowałem uisp bo nie jestem zainteresowany tym programatorem
  2. gcc mam w wersji 3.4.3
  3. binutils mam w wersji 2.15 Także z tej strony ściągnąłem sobie przykładowy programik tyle że nie che mi sie on linkować. wywal mi błąd: avrledtest.o(.text+0x1e): In function `main': /usr/src/avr/avrledtest-0.1/avrledtest.c:32: undefined reference to `__stack' avrledtest.o(.text+0x20):/usr/src/avr/avrledtest-0.1/avrledtest.c:32: undefined reference to `__stack' make: *** [avrledtest.out] Błąd 1 Czy ktoś móŋłby mnie nakierować co mam zrobić aby poprawnie się kompilowało?
Reply to
Tomasz Walenczak
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.