Problem z kompilacją avr-gcc

Zainstalowałem sobie avr-gcc zgodnie z opisem ze strony

formatting link
pewna różnicą:

  1. Nie instalowałem uisp bo nie jestem zainteresowany tym programatorem
  2. gcc mam w wersji 3.4.3
  3. binutils mam w wersji 2.15 Także z tej strony ściągnąłem sobie przykładowy programik tyle że nie che mi sie on linkować. wywal mi błąd: avrledtest.o(.text+0x1e): In function `main': /usr/src/avr/avrledtest-0.1/avrledtest.c:32: undefined reference to `__stack' avrledtest.o(.text+0x20):/usr/src/avr/avrledtest-0.1/avrledtest.c:32: undefined reference to `__stack' make: *** [avrledtest.out] Błąd 1 Czy ktoś mógłby mnie nakierować co mam zrobić aby poprawnie się kompilowało?
Reply to
tomasz walenczak
Loading thread data ...

<ciach>

Witaj!

U mnie się kompiluje z maleńką czkawką tylko: [mstanisz@cita z_pme_1]$ make avr-gcc -g -mmcu=at90s4433 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -c avrledtest.c In file included from avrledtest.c:9: /usr/local/avr/avr/include/io.h:3:2: warning: #warning "<io.h> is deprecated, use <avr/io.h> instead" avrledtest.c:29: warning: return type of `main' is not `int' avr-gcc -g -mmcu=at90s4433 -Wall -Wstrict-prototypes -o avrledtest.out -Wl,-Map,avrledtest.map avrledtest.o avr-objcopy -R .eeprom -O ihex avrledtest.out avrledtest.hex [mstanisz@cita z_pme_1]$ avr-gcc -v Reading specs from /usr/local/avr/lib/gcc-lib/avr/3.3.2/specs Configured with: ../configure --prefix=/usr/local/avr --target=avr --enable-languages=c --disable-nls Thread model: single gcc version 3.3.2

Używasz makefile ze strony?

Ja kompilowałem avr-gcc i pozostałe elementy korzystając ze wskazówek z dokumentacji avr-libc-user-manual.pdf - nie sprawdzałem, czy kroki się zgadzają. Lepiej, MSZ, korzystać z samego źródła.

Pozdrawiam

Reply to
Marcin Stanisz

Tak korzystalem z makefile ze strony. Ale problem okazuje sie być avr-libc. Jest po prostu za stary. Dałem najnowsze i poszło bez problemu

Reply to
tomasz walenczak

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.