Polski radioodbiornik w USA

Loading thread data ...

Będzie odbierało. Gorzej jest na odwrót - amerykańskie radio w Polsce...

Reply to
RoMan Mandziejewicz

AF napisał(a):

Przede wszystkim czy mu wystarczy te amerykańskie 110V w sieci (jeśli to nie jest radio na baterie). JS

Reply to
JS

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.