OrCAD Demo - ograniczenia?

Witam,

jakie ograniczenia ma OrCAD w wersji demo? na stronie producenta doszukałem się enigmatycznego stwierdzenia, że w rozmiarze. ale nic konkretniejszego na ten temat.

proszę o oświecenie w tym temacie.

Reply to
Tawez
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.