Masa na potencjale przewodu neutralnego czy fazowego. Ryzyko

Czytam sobie artykuł i chciałbym zrozumieć dlaczego masa elektroniki powinna być na potencjale przewodu neutralnego - tak by zmniejszyć ryzyko uszkodzenia procesora. W jaki sposób ma to znaczenie dla mikroprocesora w przypadku zwarcia triaka (układ bez optoizolacji)? Kwestie związane z bezpieczeństwem pomijam.

Cytat: "Istnieje pewien bardzo prosty a zarazem skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia procesora w razie zwarcia oraz przebicia triaka - zadbanie, aby masa elektroniki była na potencjale przewodu neutralnego sieci. Decyduje o tym połączenie przewodów w gnieździe zasilającym."

Link do artykułu:

formatting link

Reply to
Dominik Morawiec
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.