masa (proeuropejska)

czy Ktoś spoza koalicji rozczaił problem masy w nowoczesnych cyfrowych oscloskopach i miernikach?

jak to z nimi jest?

czy masa końcowki pomiarowej łączy się z uziemieniem? jeśli masa nie łączy się z uziemieniem to czy można dowolnie wpinać się oscyloskopem i miernikiem gdzie sie chce (plus i masa)? jeśli oscyloskop ma więcej wejść to ich masy są podłączone?

czy istnieją urządzenia z odseparowanymi masami i wieloma wejściami?

Reply to
platformowe głupki
Loading thread data ...

użytkownik platformowe głupki napisał:

Niemiec rozdziela GND na cyfrową i analogową, a chińczyk różnie.

formatting link
Karolu, co to będzie, co tworzysz?

Reply to
bronek.tallar

czemu wyznawcy romana nie lubią mojego forum o usb?

Reply to
platformowe głupki

czarna masa miedzy europejczykami

Reply to
platformowe głupki

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.