Komunikacja Modbus/TCP, problem z połączeniem

Witam uprzejmie,

Steruję dwoma urządzeniami wykonawczymi (Modbus/TCP slave) za pomocą panelu operatorskiego (Modbus/TCP master). Używam funkcji "free protocol" panelu operatorskiego -- buduję w tablicy paczkę Modbus i wysyłam ją odpowiednią funkcją. Dane przesyłane są poprawnie. (Każde urządzenie ma swój unikalny adres IP. Adresy stacji ustawiane są na zero.) Mam natomiast problemy z połączeniami. Do jednego z urządzeń wykonawczych dane za każdym razem docierają poprawnie, ale raz na jakiś czas (raz na np. pięć wysłań danych) tuż po otrzymaniu danych mignie kontrolka informująca o utracie połączenia Modbus/TCP (urządzenie interpretuje to jako błąd i natychmiast kasuje stan swoich wyjść). Jeśli chodzi o drugie urządzenie, to po jego włączeniu do zasilania, muszę mu dwa razy wysłać dane, aby kontrolka od statusu sieci zaświeciła się -- dopiero po tym urządzenie zaczyna reagować na dane i potem pracuje już poprawnie (no chyba, że wyłączę i włączę zasilanie -- wtedy znowu trzeba przesłać dwie paczki danych, a dopiero na trzecią paczkę i kolejne urządzenie reaguje). Co może być przyczyną tych problemów? Napisałem w tej sprawie do pomocy technicznej panelu operatorskiego, otrzymałem odpowiedź, ale nie za bardzo rozumiem, o jaki "Modbus TCP/IP address" może chodzić. Próbuję to wyjaśnić, ale dość długo czeka się na odpowiedź.. Z góry dziękuję za pomoc.

Robbo

PS. oto odpowiedź od serwisu panelu operatorskiego: "We had a Free Protocol sending problem is because that there is no PLC address to keep communicating with the PLC. We could send command to PLC once or twice. If we didn't keep communicating with the PLC, PLC would shut down the connection. As the result, we couldn't send command to it anymore. Could you please add a Modbus TCP/IP address to keep communicating with the PLC to try again?"

Reply to
Robbo
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.