modbus tcp vs ostalo

Jel ima netko iskustva, saznanja kako Modbus TCP povezati na php/mysql web server?

Koja bi zapravo u ovom slu?aju bila u odnosu na dobavu npr putem XML-a?

Reply to
DS
Loading thread data ...

Razlika je u komadu softvera koji æe odraditi parsanje Modbus poruka i slanje tra¾eninh podataka prema bazi.

Reply to
Mario Malenica

Znaèi to ima smisla ako ureðaj jedino ima modbus tcp ???

Reply to
DS

Ovo "TCP" u nazivu znaèi da se podaci prenose preko TCP/IP mre¾e, a ona opet uglavnom koristi obièni Ethernet. Dakle, ako ne ¾eli¹ potro¹iti ne¹to para, potra¾i neku "open source" implementaciju protokola, mo¾e ih se naæi na internetu. No svejedno æe trebati pisati software.

--
----------------------------------
http://dimkoelectronics.wordpress.com
Reply to
Mario Malenica

No mislio sam, ako veæ daq logger ima modbus/tcp i xml funkcionalnost da se dobije neko upravljanje i monitoring preko apache php/mysql servera jednostavnije je onda parsirati xml...to mi vec radi ok, pa me zapravo interesiralo ako bi na tom serveru imao i modbus parser koje bi imao prednosti? mozda moguænost monitoringa vi¹e ureðaja u kraæem vremenskom intervalu kada okida skripta za èitanje/pisanje ili ???

Reply to
DS

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.