kamera Canon z NTSC

co zrobić, żeby odtworzyc film z kamery Canon przywiezionej z USA i chodzącej w systemie NTSC na telewizorze mającym tylko PAL? czy nowsze telewizory mogą być dwusystemowe NTSC/PAL? mój magnetowid chodzi też w NTSC, ale jak podłaczyć do niego kamerę?

Reply to
tomek
Loading thread data ...

tomek snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):

Wiele telewizorów Pal ma układy synchronizacji, które potrafią przełączyć się na 60Hz i 525 linii(NTSC) dając stabilny, choć czarno-biały obraz. Trzeba mieć odpowiednie kabelki, pasujące do wyjść kamery i spróbować podłączyć. Zwykły magnetowid PAL/NTSC (bez transkodera, a takich jest 99,9%)nagra to tak samo - jako NTSC. Wmak

Reply to
Wmak

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.