Działanie monitorów crt

Poszukuję stron lub adresów na temat szczegółów budowy monitorów crt.Chodzi o opisy takie jak np. sposoby sterowania rozdzielczością ,działanie zasilaczy (szczegółowe),metody przełączania rozdzielczości,współpraca z kartami graficznymi itd.Raczej po polsku.

Reply to
Stanisław
Loading thread data ...

Po polsku ? Człowieku zapomnij .

Reply to
Piotr Chmiel

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.