Cortex M3 - ZL30PRG - Keil

Loading thread data ...

roxy pisze:

^^^^^^^^^^^^^^^^ qué?

Można spróbować jeszcze jednego rozwiązania - podmienić plik dll obsługujący programator na starszą wersję (1.2.0 zamiast 1.2.1). Plik ten był rozsyłany pocztą do uczestników seminarium. Gwarancji działania nie ma, ale może w twoim przypadku pomoże. Warto też zastosować metodę informatyka (zamknąć keila, uruchomić ponownie, powtarzać aż do skutku :-) ).

Reply to
Zbych

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.