Wie kan er voor mij een spanningsomvormer maken.

Hallo,

Ik heb een heel eenvoudig schema gekregen voor een ongestabiliseerde omvormer van 12 volt naar max 9 volt. Ik kan dit alleen niet zelf maken. Is er iemand in de buurt van Voorhout (2215) die dat voor mij tegen een kleine vergoeding kan maken?? Ik heb er wel enige haast bij.

Het enige wat ik volgens het schema nodig hebt zijn:

2 tantaliumcondesator van 1 microfarad 1 Transsistor 7809 1 plastic kastje voor inbouw 1 koelplaatje

Graag een reactie naar:

mvdenzen.hotpop.com

Reply to
Martijn
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.