Vintage Philips luidsprekers ..

enkele SX6443, en die lijkt me net hetzelfde (20W/4ohm). Klopt dat? En was de laatste een versie van Siera?

Bestaat er een museumpje online met philips luidsprekers van die tijd?

Ik zie ze wel hier staan ..

formatting link

Reply to
marc
Loading thread data ...

Mischien dat je hier at wijzer wordt

formatting link

Reply to
Bozweb

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.