Sony CD Speler afregelen

Hi,

Ik heb een Sony CDP-D7 CD-speler met een KSS240A laser. Deze was versleten en heb ik vervangen. Doch nu skipt ie nummers. Vervolgens heb ik de serv ice manual opgesnort & blijkt dat je deze nog moet afregelen. Er zijn 3 pot

-meters (EF Balance, Focus Bias & Laser Power). Doch dit kan je enkel deft ig doen met een scoop. Is er iemand met kennis van zaken op max 30 km rond Leuven of Mechelen dit dit voor mij kan afregelen? pieterdv2AThotmail.com

Reply to
pieter.devyver
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.