Update: NC-code van beeldbuis Philips A68ESF002X43

Lezers! Update.

Op 6 maart vroeg ik hier naar de NC-code voor een Philips beeldbuis die steeds vaker een groenachtig beeld kreeg.

Vanwege de kosten heb ik de beeldbuis omgekeerd: natuurlijk niet van voor naar achter maar upside down.

De eerste ervaringen waren niet gunstig, want er bleef een groenige waas. Die was echter erg gering en verdween met een flinke tik op het glas bij de beeldbuishals.

Ik heb alles weer gemonteerd en de TV speelt sindsdien weer normaal. Misschien is die waas er nog wel, maar ik zie hem niet, IIG.

In ieder geval weet ik nu dat het aan de beeldbuis moet liggen. Als de groenige waas terugkomt zie ik wel verder.

De beeldscherpte lijkt wat afgenomen te zijn, maar dat kan komen doordat de beide draadjes op de beeldbuishalsvoetprint (?) er nog steeds zitten - dat wil zeggen die draadjes waarmee je 2 kleuren kunt verwisselen. Mogelijk verpesten die de bandbreedte van het laatste stukje in de signaalweg.....

Dank aan de posters. T

Reply to
Telcofan
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.