puls bij 12v aanwezig en puls bij 12V afwezig

Hoi,

Ik zoek een eenvoudig schakelingetje om een puls te genereren als er op de ingang 12V komt en als de 12V weg valt. Zolang de 12V aanwezig is mag er geen puls meer komen,

iemand ideen ?

groeten sprokkie

Reply to
sprokkie
Loading thread data ...

"sprokkie" schreef in bericht news:49e0bae3$0$93942$ snipped-for-privacy@news.euronet.nl...

Er zijn nogal wat mogelijkheden. Een vrij makkelijke is een dubbele monostabiele multivibrator te nemen. Zoiets als een CD4528 of CD4538. Een van die twee laat je op het opkomen van de spanning reageren, de ander op het wegvallen. Met een OR-poortje (CD4071) combineer je de pulsjes en klaar is kees. Je hebt natuurlijk voor die IC-tjes wel een 12V voedingsspanning nodig die niet wegvalt.

petrus bitbyter

Reply to
petrus bitbyter

"petrus bitbyter" schreef in bericht news:49e0f3f6$0$25544$ snipped-for-privacy@dreader18.news.xs4all.nl...

Heb je daar een schemaatje oid van ? De 12v die niet wegvalt is aanwezig.

groeten, Sprokkie

Reply to
sprokkie

Ik zou zo'n OR-poort gewoon uitvoeren met twee dioden plus een weerstand naar massa, dat scheelt een extra IC. Overigens is er ook wel iets te verzinnen om pulsen te genereren zonder externe voeding -- wellicht dat het volgende werkt (niet getest):

formatting link

Werking:

- Als de spanning op "In" van 0V naar 12V gaat, wordt via C1 en D1 een puls naar "Out" gestuurd. Door middel van C1 en R2 wordt in principe de tijdsduur van deze puls bepaald; de stroom door R2 loopt ook door D2.

- De +12V op "In" laadt C2 op via R1.

- Als de spanning op "In" van 12V naar 0V gaat, ontstaat er achter C1 een negatieve puls, die een stroom veroorzaakt door de diode van de opto-coupler; hierdoor gaat de transistor open, en wordt de +12V die nog in C2 is opgeslagen doorgegeven aan de uitgang.

Dit alles stelt echter wel wat eisen en randvoorwaarden:

- De +12V-ingangsspanning moet bij voorkeur zo abrupt mogelijk veranderen; en bij de overgang naar 0V moet de ingang ook echt omlaag worden getrokken.

- De uitgang moet bij voorkeur zo niet te zwaar belast worden.

- De optimale waarden van C1/R2 en R1/C2 zijn erg afhankelijk van de maximale stroom die aan de ingang kan worden geleverd, de belasting aan de uitgang, de gewenste duur van de puls aan de uitgang, de snelheid waarmee de ingangsspanning verandert, en de minimale tijd tussen het hoog en weer laag worden van de ingang.

Kortom: wat voor signaal komt er op de ingang? Waarmee wordt de uitgang belast? Hoe lang moet een puls aan de uitgang duren? En wat is de minimale tijd tussen het hoog worden van de ingang, en het weer laag worden?

Richard Rasker

--
http://www.linetec.nl
Reply to
Richard Rasker

Als een bepaald onderdeel omhoog komt komt er 12V op een uitgang van dat apparaat De 12V blijft dan aanwezig tot dat het onderdeel daalt, in de onderste stand is de 12V weg

Een ingang van een ander apparaat ( dat kan alleen pulsen aan ) Een relais als uitgang is prima

max 1,5 seconden.

Zal zo rond de 5 a 6 seconden zijn

Groeten sprokkie

Reply to
sprokkie

[knip semi-passieve oplossing]

Mja, dat kan inderdaad het best worden opgelost met een CD4528 (of 4538) en een eigen voeding -- omdat met de eerder gesuggereerde oplossing de condensatoren domweg nogal groot zouden worden.

Laat even weten als je er zelf niet uitkomt met de 4528 of 4538, dan verzin ik nog wel even een schemaatje.

Richard Rasker

--
http://www.linetec.nl
Reply to
Richard Rasker

neem een cmos XOR gate, 12v afdelen naar 5 volt, input A rechtstreeks aan deze 5v, input b via

5v/weerstandvan ~ 2meg/condensator ~1microfarad/ground. Als dan de 12v omklapt, komt uit de gate altijd een puls van ~2 sec.
Reply to
Sjouke Burry

"sprokkie" schreef in bericht news:49e0fe69$0$79972$ snipped-for-privacy@news.euronet.nl...

Zoiets als hier beneden.

+--------+--+--+-------+----+-------- +12V | | | | | | | | | | .-. .-. | | | | 100k| | | |100k | | | | | | | | | 3|13|16| '-' '-' | .------------.2 | | | | |----+ | | | | | | | 4| | --- | +----|A | --- | 5| CD4528(1)|1 |22nF| in---+------|B |----+ | | | | | | | |6 | 1 __ | | Q|---------)-----|>=|3 | | | | 2|1 |---uit | '------------' | +--|__| | | | | .------------.14 | | CD4071(1) | | |----+----+ | | | | | | | 12| | --- | +------|A | --- | 11| CD4528(2)|15 |22nF | +----|B |----+ | | | | | | | |10 | | | Q|------------+ | | | | '------------' | |8 -----+--------+-------------------------- GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta
formatting link

Zet zo dicht mogelijk bij de IC's een 100nF condensator over de voeding. Dat kost bijna niks en kan veel narigheid voorkomen.

Dit is maar één voorbeeld. Dergelijke schakeling is ook te bouwen met twee stuks 555 timers (of één dubbele). Het OR-poortje kan ook met een paar diodes en een weerstand gemaakt worden. Hangt een beetje af van wat je op "uit" aansluit.

Logische schakelingen als deze heb je ook in 5V (en lagere) uitvoering, maar dan moet je een 5V voeding maken en ook je uitgang weer naar 12V versterken. Je zou zelfs een microotje kunnen gebruiken maar dan heb je hetzelfde probleem. Aan de andere kant kun je ook onstabiele multivibrators maken met transistors, weerstanden en condensators. Aangezien je in seconden werkt, kun je ook nog relais gebruiken.

petrus bitbyter

Reply to
petrus bitbyter
--
"petrus bitbyter"  schreef in 
bericht news:49e11aab$0$20437$e4fe514c@dreader19.news.xs4all.nl...
 Click to see the full signature
Reply to
sprokkie

"Sjouke Burry" schreef in bericht news:49e11321$0$6683$ snipped-for-privacy@textnews.kpn.nl...

12v afdelen naar 5v ? met een 7805 ?

een 7805 heb ik zeker ook nodig voor de voedingspanning van de XOR gate ? Heb je ook type nummers ?

groeten Sprokkie

Reply to
sprokkie

[knip gekunstelde oplossing]

Ach ja, die was ik helemaal vergeten, de allersimpelste oplossing :-) Maar waarom heb je die 5 volt nodig? Je kunt die XOR-chip toch gewoon met 12 volt voeden en aansturen? Een ASCII-schemaatje (stel even een vast lettertype in, anders wordt het volgende niet goed weergegeven): _ In o------------\\ \ | || )----o Uit | | .------//_ / 1M | | | 1/4 CD4070 | | |---' 1u === | --- Gnd

Het is denk ik nog wel aan te raden om de ingang wat beter te beveiligen tegen overspanning en ompoling; dit kan simpel gebeuren door middel van een serieweerstand van bijvoorbeeld 10K, en daarachter een zenerdiode van 13V naar massa.

Richard Rasker

--
http://www.linetec.nl
Reply to
Richard Rasker

Deze schakeling had ik ook meteen in gedachten toen ik die eerste posting las, maar er stond helemaal niks bij over tijden, vermogens e.d. dus ik had nog maar niet gereageerd. En inderdaad, nu wordt er al weer gesproken over een "relais uitgang". Dat is toch een wat andere wereld dan waarin je CMOS IC's wilt gaan plaatsen denk ik.

Reply to
Rob

Gebruik gewoon een extra transistor en diode om het relais aan te sturen:

o +12V |c (Uit)> ---|< BC547 b |e |------. .-----. | | / | - `-----' ^ 1N4148 | | |------' --- Gnd

Een andere mogelijkheid is een opto-coupler direct aan de uitgang van de CMOS-poort (uiteraard met een serieweerstand van een paar K), maar dat hangt een beetje af van wat er geschakeld moet worden.

De aloude CMOS 4000-serie is prima geschikt voor dit soort toepassingen, en is ook lang niet meer zo gevoelig voor ontlading als het spul uit de jaren zeventig. Wel is het aan te raden om een ontkoppelcondensatortje over de voedingsaansluitingen te zetten, ongebruikte ingangen aan massa te leggen, en ingangen die aan de boze buitenwereld hangen te ontstoren/beschermen met een serieweerstand, zenerdiode en eventueel nog een kleine condensator.

Richard Rasker

--
http://www.linetec.nl
Reply to
Richard Rasker
--
"Richard Rasker"  schreef in bericht 
news:49e1c365$0$732$7ade8c0d@textreader.nntp.internl.net...
 Click to see the full signature
Reply to
sprokkie

"Richard Rasker" schreef in bericht news:49e1c365$0$732$ snipped-for-privacy@textreader.nntp.internl.net...

Ik vonde deze bij RScomponenten MC14070B die kan tussen de 3 en 18V aan en de ingangen tussen de 3,5 en 18,5V aan leek mij wel een goede keus.

groeten sprokkie

Reply to
sprokkie

OK, dan toch maar even een net schema gemaakt, compleet met alle ontstoring enzovoort:

formatting link

Dit moet behoorlijk storingsbestendig zijn, en is tevens beveiligd tegen ompolen.

Als de voedingsspanning flink lager wordt dan 12 volt, is het voor een optimale bescherming beter om ook de eerste zenerdiode (D1) te verlagen. Verder moet je het relais dan uiteraard ook aanpassen.

Richard Rasker

--
http://www.linetec.nl
Reply to
Richard Rasker

"sprokkie" schreef in bericht news:49e19578$0$76884$ snipped-for-privacy@news.euronet.nl...

Tja, dit soort schema's dient weergegeven te worden met met een schrijfmachineletter. Met andere woorden een font waarin alle letters en tekens even breed zijn. "Courier" is een voorbeeld maar er zijn er meer. Als het in de reader niet lukt, alles naar het kladblok kopiëren en daar dan "Courier" instellen.

petrus bitbyter

Reply to
petrus bitbyter

In geval van Outlook Express kan je ergens in het 'Beeld' menu vaste tekenbreedte kiezen.

Reply to
Dombo

"sprokkie" schreef in bericht news:49e19578$0$76884$ snipped-for-privacy@news.euronet.nl...

Overigens is de oplossing met de XOR-poort wel zo goed en veel eenvoudiger. Daar had ik zelf aan moeten denken. Ik ken die schakeling niet alleen, ik heb hem zelfs wel eens toegepast :(

petrus bitbyter

Reply to
petrus bitbyter

Bedenk wel dat deze twee specs niet onafhankelijk van elkaar zijn!

Er is een parasitaire diode tussen de ingangen en de VCC. Dus als de ingang meer dan 0.5 volt boven de VCC komt dan gaat er stroom lopen en blaas je hem op.

Daar houdt het schema van Richard ook geen rekening mee. Die zener van 15 volt beschermt de ingang niet. Het zou beter zijn om een diode naar GND en naar VCC te zetten (in sper) en dan een weerstand van 10k tussen de ingang van het IC en die twee diodes.

Reply to
Rob

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.