Pocket PC van HP verkeerde polariteit

Hallo,

Door het opladen met de verkeerde polariteit doet de HP pocket PC het niet meer. Hij wil ook niet opladen met de originele adapter.

De PDA is heeft als type aanduiding; HP, IPAQ, Pocket PC Product # FA103A

Weet iemand of dit een repareerbare fout is? De batterij heeft 4 contacten met op contact 1 en 3 2,7V, op contact 2 en 3

2,3V.

Rick

Reply to
Rick
Loading thread data ...

Alles is reperabel,

Zit ie nog in garantie?? Dan terug sturen, anders het ingangs circuit controleren of de laad chip. Ze zijn waarschijnlijk met een diode tegen ompolen beveiligd... dus grote kans dat die stuk is of een zekering (in smd uitvoering)

Reply to
Cees Keyer

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.