master/slave perikelen

Ik heb een master/lave contactdoos gekocht voor de pc + randapparatuur.

Dus pc via master, rest via een aantal slave contactdozen. > als computer normaal aan/uit geschakeld wordt is er geen probleem. > Echter als de computer naar de slaapstand gaat omdat die een tijdje niet > gebruikt wordt, schakelt het systeem ook uit. Prima! Dat was ook mijn > bedoeling. > Echter het uitschakelen van de slave-contactdozen geeft kennelijk even een > zodanige verstoring op het net, dat de PC dit als aanleiding ziet om uit > zijn slaapstand te komen en weer op te starten. > > Gevolg: Als de PC niet gebruikt wordt, gaat hij na 15 min. naar de > slaapstand (de 15 min. heb ik dus in windows ingesteld), maar hij schakelt > ook meteen weer in. > Hij gaat dus feitelijk niet meer uit. > > Iemand een oplossing? > Ergens een filter tussen bouwen o.i.d.? > > m.vr.gr., > Jan
Reply to
jan siepelstad
Loading thread data ...

ik denk eerder dat de pc een trigger krijg op een of ander Wake On event. (er bestaan meerdere, niet alleen Wake On Lan)

Zet in de BIOS alle Wake On events uit en kijk wat dit geeft.

Reply to
Pom

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.