Hoe via GSM bellen met een externe drukknop?

Weet iemand hoe ik een externe drukknop kan aansluiten op een GSM-toestel waarmee ik 1 bepaald nummer kan opbellen? En dit voor slechts een bepaalde tijd zodat als er niet wordt opgenomen de lijn verbroken wordt.

Hiermee wil ik een parlofoon (deur-telefoon/bel) maken die mijn gsm op belt. Indien ik thuis ben doe ik gewoon de deur open en moet ik niets betalen (zelfs geen sms) en als ik niet thuis ben, kan ik opnemen en misschien zelfs de deur openen voor bekenden via enkele telefoon-tonen.

Hier komt dus een 2e vraag: Hoe kan ik via telefoontonen bv. "1847" mijn deur-relai bekrachtigen?

Welke GSM gebruik ik hier voor? Misschien kan ik er zelfs een video-(deur)telefoon van maken naar mijn GSM...

Reply to
Michel
Loading thread data ...

Elektuur heeft verschillende keren hiervoor oplossingen gepresenteerd. Mvrgr, Jelle Aarnoudse

Reply to
Jelle

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.