Gigaset 1054 ISDN

Ik weet niet of ik bij deze newsgroup goed zit, maar toch de vraag: Ik heb eeb Siemens Gigaset 1054 ISDN centrale. Ik wilde nu na jaren de instellingen verandeen, maar daar is een PIN-code voor nodi die ik natuurlijk vergeleten ben. Is er een manier om die PIN code weer op 0000 te zetten?

--
Bert Wieberdink
Reply to
Bert Wieberdink
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.