Electuur kortegolfontvanger 1999

Hi,

in 1999 heeft elektuur een zelfbouw kortegolfontvanger gepubliceerd. Deze ontvanger heb ik indertijd gebouwd maar scheen niet te werken. Wegens tijdsgebrek is alles in een doos verdwenen met de bedoeling later aan het projest verder te werken. Nu het winter wordt heb ik me voorgenomen aan deze ontvanger verder te werken. Graag had ik reacties ontvangen van zelfbouwers die deze ontvanger hebben gebouwd. Stonden er fouten in het ontwerp ? Zijn er nadien verbeteringen verschenen in elektuur ? Zijn jullie tervreden van deze ontvanger ?

Alvast dank

mvgn

Marc

Reply to
Marc
Loading thread data ...

Betreft de ontvanger uit januari en februari 1999 "Marc" schreef in bericht news:HsThd.8966$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...

deze

zelfbouwers

Reply to
Marc

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.