Class D amplifiers

Zijn er hier mensen die veel verstand hebben van Klase D versterkers? oftewel; Class D amplifiers.

Ik heb nl wat vragen aan hen.... Kai

(reacties via directe email svp)

snipped-for-privacy@modisintl.com

Reply to
Modis Intl.
Loading thread data ...

Hoi,

"Modis >

Het is leuker als je ze hier stelt (hebben we er allemaal wat aan).

groeten van Bart

Reply to
Bart Jorritsma

"Modis Intl." schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Classe D is ingehaald door Classe T en daarover is veel op het web te vinden.

Hans

Reply to
JT van Es

Hoi,

als het gaat om car-audio, kan je eens gaan kijken op

formatting link
Zit een forum op, kan je alles vragen wat je wilt, of je antwoord krijgt is punt 2 he ;)

Gegroet Casper

"Modis Intl." schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Reply to
Casper

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.