AF Out

Beste Mensen,

Ik wil binnenkort een FM radiootje gaan bouwen op het TDA7000 ic. Schema's die ik daarover veel tegenkom hebben het over een AF Out. Wat is dat voor uitgang? Wat voor impedantie heeft die? En kan ik op zo'n uitgang een kristal oortje aansluiten?

Alvast bedankt.

Rick.

Reply to
Rick
Loading thread data ...

Rick schreef in berichtnieuws snipped-for-privacy@4ax.com...

AF = Audio Frequent. Oftewel: de AF uitgang hier is een laagfrequent uitgang. Of u hier een oortelefoontje op aan kunt sluiten is afhankelijk van de uitgangsimpedantie en uitgangsspanning van de AF uitgang. Zie de specs van de TDA7000!

Reply to
Henk van den Hof

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.