Proteus VSM

Findes der alternativer til Proteus VSM

formatting link
der kan det samme og gerne mere, f.eks. simulere flere forskellige mikrocontrollere/microprocessorer ?

Reply to
Jan Pedersen
Loading thread data ...

"Jan Pedersen" skrev i en meddelelse news:43bc4461$0$1845$ snipped-for-privacy@dread11.news.tele.dk...

Det er nok en god ide at fortælle hvilken microcontrollere du ønsker at simulere. Proteus VSM kan simulere PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 og Basic Stamp, så den dækker vist de mest anvendte microcontrollere.

Reply to
Allan Soerensen

"Allan Soerensen" skrev i en meddelelse news:43bcd5c9$0$38708$ snipped-for-privacy@dread12.news.tele.dk...

der

Stamp,

nu er 8051 kernen en del af mange forskellige microcontrollere tit er disse udvidet med funktioner som f.eks. USB, Ethernet mv. og ved disse specialprocessorer dækkes kun standard 8051 funktionerne. Her kunne man ønske at fabrikanterne lavede dll filer til Proteus VSM så man kunne emulere disse.....men hvad så må man jo bare bygge hardwaren istedet og smide noget debugger software i. Men okay jeg betragter Proteus VSM som de facto standard og nøjes med det stykke software.

Reply to
Jan Pedersen

"Jan Pedersen" skrev i en meddelelse news:43bd3596$0$1748$ snipped-for-privacy@dread11.news.tele.dk...

Disse indbyggede periferi enheder vil være utrolig svære at simulerer. Der skal jo også sidde noget i "den anden ende" for at du kan simulere dem.

Reply to
Allan Soerensen

"Allan Soerensen" skrev i en meddelelse news:43bd48b4$0$38655$ snipped-for-privacy@dread12.news.tele.dk...

Ikke desto mindre... Proteus VSM klarer det jo allerede....man simulerer en seriel port denne kan så gå ind og overtage computerens com port og ad den vej "få fat i omverdenen". Det samme kan nemt laves med f.eks. USB og Ethernet. Klart at det bliver lidt mere problematisk med f.eks. A/D og D/A convertere her vil et lydkort f.eks. være en dårlig implementering.

Reply to
Jan Pedersen

og det kan den allerede med RTL8019 :)

Jeg fik det næsten til at virke, fandt ud af dengang jeg have en forkert adresse ledning og derfor virkede det ikke, men fik aldrig testet det af mere end det da det virkede i virkligheden derefter :)

Kasper

Reply to
Repzak

"Jan Pedersen" skrev i en meddelelse news:43bd4a21$0$1789$ snipped-for-privacy@dread11.news.tele.dk...

Seriel-porten er noget mere simpel end både USB og Ethernet. USB kan f.eks. bringes til at kører i temmelig mange forskellige modes, lige som der er stor forskel på om den skal kører som en master eller slave enhed.

Reply to
Allan Soerensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.