PC-strømforsyning og elektrisk støj

Jeg har i mit komputerkabinet taget låget af min strømforsyning for at forbedre kølingen af denne. Den åbne side af strømforsyningen vender nedad i kabinetet, dvs. nedad mod alle de andre komponenter i kabinettet.

Mit spørgsmål er følgende: Udsender en strømforsyning meget elektrisk støj ? Hvis ja, kan det så være et problem at jeg har taget låget af ? (Jeg tænker eksempelvis på at det kan influere på dataoverførsel mellem harddiske og andre handlinger)

// Kim

Reply to
KT
Loading thread data ...

Og det er fordi en ATX-strømforsyning skal hjælpe med at hive den varme luft ud af kabinettet.. Hvorfor synes du at den er for varm? Bliver den ustabil eller er det fordi blæseren kører på højeste niveau konstant?

De fleste PC'ere er EMC-bomber alligevel, og min erfaring er at det sjældent har nogen betydning på stabiliteten, netop fordi PC-hardware er designet til at skulle virke i meget støjende miljøer. Det nemmeste er at prøve, for hvis det rent faktisk er et problem, vil fejlen sikkert hurtigt vise sig.

signing off.. Martin Sørensen

Reply to
Martin Sørensen

KT skriver:

Det vil i de fleste tilfælde kun gøre det værre.......

Ja, masser

Nej.

Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Tak for svarene Klaus og Martin

// Kim

Reply to
KT

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.