lille spørgsmål om korrekt lodning af dobbeltsidede print

JEg har lige et lille spørgsmål(igen)

Jeg er begyndt at få lavet printkort hos olimex(ser bedre ud iøvrigt!) og disse printkort er jo dobbeltsidede, hvilket gør dem noget nemmere at route.

Spørgsmålet roterer lige rundt om disse gennemføringer, altså om ben, og via´s.

Når man lodder et ben fast, så "synker" lodningen, og løber igennem til den anden side, men enkelte gør IKKE. Skal man lodde dem efter på den anden side, eller klarer gennempletteringen det til UG?

Ligeledes har jeg loddet alle vias efter nogle gange, ud fra den betragtning at jeg så fik en lidt bedre forbindelse imellem de to sider.

Hvad er egentligt den korrekte fremgangsmåde v. dobbeltsidet/gennempletteret print?

Mvh Henrik

Reply to
Henrik Mortensen
Loading thread data ...

Det kan have noget at gøre med hvor meget kobber der er til at køle medens der loddes. Har du lagt mærke til det.?

Samme mængde tilført loddetin i lige lang tid skulle give samme resultat. Selvfølgelig afhængig af hul- og bendimension. Ved en "god" lodning skal der være tin lidt op ad benet, såvidt jeg ved.

Det skulle være tilstrækkeligt at lodde kun på den ene side. Tinnet finder selv vej.

Er der behov.? Dvs. er der høj strøm.? Ellers tror jeg ikke du kan se forskel på funktionen. Iøvrigt er loddetin en dårlig leder.

Med hensyn til hvad.? Til det du har nævnt ovenfor.?

Mvh. Jørgen

Reply to
Jørgen Rasmussen

Ja, nemlig ja!

... og det betyder ikke noget om det kommer igennem via/hul.

Spild af tid... Hvis du har brug for meget strøm sætter du flere via'er....

Nemlig, ja!

De skal bare loddes på den ene side...

Mvh. Anders

Reply to
Anders F

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.