LGM5160 lcd display, med HD66204 og HD66205 controller. Mangler datablad og google hjalp mig ikke.

Ja. Det er da synd at have sådan nogle displays til at ligge og ikke kunne bruge dem til noget. Kunne være sjovt at strikke det på en uP, men det bliver ikke nemt uden datablad...

Mvh Jan Thøgersen

Reply to
Jan Thogersen
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.