Kontakt på ledning?

Er det muligt at købe en kontakt som man kan sætte på fx en højtaler ledning så man enten kan slukke eller tænde for forbindelsen manuelt?

Reply to
mlt
Loading thread data ...

mlt skriver:

Ja, sådan en afbryder du også kan købe til en lampe.

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Måske:

formatting link

--
Benny
Reply to
Benny Nissen

formatting link

Findes der en tilsvarende til 2 ledninger (fx én til hver højtaler) med bare en knap?

Reply to
mlt

"mlt" skrev i meddelelsen news:496b76b0$0$90264$ snipped-for-privacy@news.sunsite.dk...

så man enten kan

formatting link

en knap?

Kan du ikke bare bryde den ene leder fra hver ledning i denne kontakt? Check først om den afbryder for begge ledere........ Mvh, Leif

Reply to
Leif

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.