Kan nogen forklare...?

Hejsa,

Jeg byggede mig lige et kredsloeb noget i stil med det her:

formatting link

Naturligvis ikke magen til, en kedelig gammel NPN transistor, ikke hurtige dioder, og forsyningen kun en enkelt volt. (cirka)

Spolen viklet på en run ferrit-kerne, cirka 4 x 2 cm.

100 vindinger og 20 vindinger,

Når kredsloebet kører lader udgangen en kondensator op til virka 45 volt. (efter et par minutter)

Frekvensen er cirka 1 khz.

Vikler jeg nu en enkelt vinding i kraftig tråd, og kortslutter denne, stiger frekvensen til over det dobbelte.

Hvorfor det?

/Morten %-)

Reply to
Morten Guldager
Loading thread data ...

"Morten Guldager" skrev i en meddelelse

Frekvensen er bestemt af induktansen i transformeren det står i teksten under afs.

THE BLOCKING OSCILLATOR

The circuit gets its timing from the inductance of the transformer

er det ikke det du mener ?

Venlig Hilsen Michael Meidahl Jensen

Reply to
Michael Meidahl Jensen

Hvis du kobler en kortsluttet vinding til magnetfeltet ser du kun spedningsinduktansen af transformeren, og da den er lavere, stiger frekvensen.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Jo, jeg havde bare ikke gennemskuet at jeg ville ændre induktansen ved at lave en kortsluttet vinding.

/Morten %-)

Reply to
Morten Guldager

"Morten Guldager skrev i en meddelelse

Det er ellers en lille og billig konstruktion helt fin kan du få den til at virke efter hensigten uden "fast diode"

Venlig Hilsen Michael Meidahl Jensen

Reply to
Michael Meidahl Jensen

Ved ikk. Jeg bruger 3 stk 1n4148 i parallel. De er vist hverken eller...

Kredsløbet fødes af et halvfladt AA batteri, og driver en PIC16 chip.

Jeg har udvidet kredsloebet med noget feedback, så det stopper når spændingen når 4 volt.

/Morten %-)

Reply to
Morten Guldager

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.