Hvordan skal jeg bygge dette.. LED + Buzzer

Det hele skal køre på ca. 5-12 volt. ikke så vigtigt, bare det er maks. 24 Volt.

I den ene ende af ledningen har jeg fem Trykknapper.

I den anden ende, skal der være en Buzzer og 5 lysdioder.

Planen er at hver trykknap får Buzzeren til at hyle mens knappen er trykket inde. men samtidig skal der lyse en lysdiode (En for hver trykknap) men den skal fortsætte med at lyse ca. 10 sec efter trykknappen er slukket..

Hjælp modtages med "kyshånd"...

Hilsen Jan

Reply to
Ingelsen
Loading thread data ...

Ingelsen skriver:

Den simple løsning:

Hver trykknap forbindes gennem en modstand til en lysdiode. Over modstand og lysdiode sættes en kondensator stor nok til at holde lys i

10 sekunder. En super effektiv lysdiode er at foretrække, da man kan "skrue ned" for strømmen og dermed størrelsen på kondensatoren.

Fra hver trykknap forbindes en diode over til buzzeren. Derved vil hver eneklt trykknap kunne aktivere buzzeren , men dioderne spærrer baglæns, så ikke alle dioder lyser.

Klaus

--
    Sonofon, er de bare inkompetente ?
http://home6.inet.tele.dk/moppe/sononews.html
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Hej

Skal det bruges som melder ved spørgsmål så når en er trykket ned skal den udelukke at de andre registreres ?

Mvh Max

Reply to
Max

Det er ligemeget Det gør ikke noget at flere kan trykkes og lyse samtidigt.

"Max" skrev i en meddelelse news:4404213a$0$2104$ snipped-for-privacy@dtext02.news.tele.dk...

Reply to
Ingelsen

Hej Ingelsen

Så kan du godt bruge den metode Klaus foreslår.

Mvh Max

Reply to
Max

ja... Men

har lige siddet og afprøvet det...

Og for at dioden lyser ca 10 sek. skal der ca. 4000uf til.. og 5 * 4000uf fylder...

"Max" skrev i en meddelelse news:4404284c$0$2098$ snipped-for-privacy@dtext02.news.tele.dk...

Reply to
Ingelsen

Ingelsen skriver:

Hvilke dioder bruger du og hvilken formodstand bruger du ?

Prøv at driv dine dioder med 1 mA i stedet for 20.

Klaus

--
    Sonofon, er de bare inkompetente ?
http://home6.inet.tele.dk/moppe/sononews.html
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

formodstand 1K til 12 volt.

Måske skal jeg smutte ud og købe nogle der giver mere lys fra sig.. Så må de jo kunne lyse med mindre strøm..

"Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@du.kan.finde.den...

Reply to
Ingelsen

Ingelsen skriver:

~10mA Prøv med 1mA

Netop !

Jeg har et par hvide dioder jeg har fået forærende. Er der mørkt i garagen og holde jeg det ene ben i hånden og det andet ind mod min værtøjstavle kan man se lys i dem...

Klaus

--
    Sonofon, er de bare inkompetente ?
http://home6.inet.tele.dk/moppe/sononews.html
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Hej

Ultra brighte LED's er løsningen, der findes typer der lyser rimeligt ved selv meget lave strømme.

Mvh Max

Reply to
Max

"Ingelsen" skrev i en meddelelse news:44042c25$0$38632$ snipped-for-privacy@dread12.news.tele.dk...

Så tag en lille lyt, og sæt en transistor bagefter.

(+)----------------------------- LED | R3 / (in)-------------------R1----| T1 | | v C1 R2 | | | | (-)-------------------------------

Kontakten monteres mellem (in) og (+) Desuden en diode fra (in) på hver kanal til den fælles buzzer.

Værdierne af komponenterne overlades til læseren :-)

Leif

Reply to
Leif Neland

eneste problem er nu at buzzeren også går på lytten....

"Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@du.kan.finde.den...

Reply to
Ingelsen

Ingelsen skriver:

Selvfølgelig, har ikke tænkt mig om !!!

En diode mellem kontakt og lysdiode/kondensator.

Klaus

--
    Sonofon, er de bare inkompetente ?
http://home6.inet.tele.dk/moppe/sononews.html
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.