hjælp til diagram

Hej Elektronikere,

Jeg har brug for lidt hjælp. ved at kombinere følgende to ide'er vil jeg gerne have en 3db dæmpning af en helt alm dynamisk microfon SM85 via an momentan fodpedal.

formatting link

formatting link

Men jeg har brug for lidt hjælp med at beregne det Balancerede U pad og til at finde ud af Hvor H11F1M skal "gribe ind" i signalet.

-- Karsten Ulrich Krambs Ba.Sc.Eng (hons) & Stud.Theol

Reply to
Karsten Krambs
Loading thread data ...

"Karsten Krambs" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@4ax.com...

3 dB er ikke meget, det er kun lige hørbart.

Den fine løsning er at have 3 "kontakter", hvor de to kortslutter seriemodstandene og den sidste, der styres i modfase sidder i serie med parallelmodstanden.

Den lette løsning er at sætte en variabel modstand i serie med "kontakten" fra det øverste diagram, og justere til en passende dæmpning.

Leif

Reply to
Leif Neland

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.