Elektronisk transformator

Forsøg med at bruge en 'elektronisk transformator' - 12v 10-60w beregnet til halogenbelysnig, til drift af køletaske med peltier element viste sig lidt sværere end jeg havde regnet med. Jeg blev fristet af den lille sag på under 100g på størrelse med en pakke cigaretter, som snilt kunne finde plads under plastikken.

Den giver AC ud - så en brokobling med 4 mbr1050 skotty díoder og lidt udglatning for at blæseren ikke skulle snerre, var hvad jeg i min ukyndighed kunne finde på at smide imellem.

Kun med 68 ohm i paralel direkte på udgangsklemmerne ville 'e-tranformatoren' køre i testopstilling.

De 68 ohm blev loddet på 15cm (0,75m2 ledningstværsnit) fra udgangsklemmerne på 'e-transformator', hvor der var lidt luftstrøm - resultat: 'e-transformatoren ville ikke starte'

De 68 ohm blev shuntet med 220n - resultat: der bliver leveret støm i 2 minutter hvorefter e-transformatoren lukker ned.

Der trækkes omkring 57W - 'e-transformatoren' bliver tydeligt forvirret over belastningen eller genereret eller udæmpet støj. Forsøg med at serieforbinde en lille (0r27) modstand med peltierelementet er uden virkning.

Æv!
--
Mvh
Benny Andersen
Reply to
Benny Andersen
Loading thread data ...

Jeg vil gætte på at der kommer firkant-AC ud af den, så du bliver snydt i dine spændings-effekt beregninger. Hvor meget er spændingen på udgangen efter ensretning og udglatning? Hvor stor kondensator bruger du til udglatning?

/Claus

Reply to
claus b. p.

Der kommer lidt forskellig spænding ud - starer ved omkring 11.5v dc og stiger så indtil der kobles ud ved omkring 12.5 v dc. Der anvendes 2000uf til blæseren og 2000uf til peltier elementet. Peltier elementet ser ud til at sluge 4,2A ved 12v og blæseren er specificeret til at trække 250ma.

--
Mvh
Benny Andersen
Reply to
Benny Andersen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.