Død Gameboy Advanced SP

I nævne spilledåse sidder der en kreds med en pålimet spole. Efter at have været udsat for en G-påvirkning af en hvis størrelse (knægten tabte GBA'en på gulvet), er spolen faldet af og har revet låget af kredsen. Jeg gætter på at kreds og spole har noget med strømforsyningen at gøre, men er der nogen der ved hvad det er for en kreds og hvor den kan købes?

/Erlo

Reply to
erlo
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.