Check af Varistor

Hej,

Jeg sidder og roder med noget powersupply, hvor der sidden er varistor over DC udgang på en brokobling, hvordan tester man sådan en kal ? jeg vil mene formålet er at den skal "åbne" hvis spændingen bliver for høj, og dermed springe sikringen før broen, men hvis jeg måler på dem med ohmmeter, så måler den 600 ohm. Det bør den vel ikke eller hur ?

Anders

Reply to
Anders Jacobsen
Loading thread data ...

Hvordan måler du ? Har du pillet den ud af kredsløbet ? Hvis "ja", så er den nok færdig.

/Hans

Reply to
Hans Kjaergaard

Nej jeg sidder og sover, den sidder over AC inputtet, men ver DC sidder der en effektmodstand på 600 ohm, spændingen er 43 volt, og der sidder en 5 amp sikring på ac siden, det kan jeg ikke få til at passe....

Anders

Reply to
Anders Jacobsen

Anyways, det var (er) en defekt brokobling :)

Reply to
Anders Jacobsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.