UT 603 R-L-C

Da li netko ima iskustva s ovim ure=F0ajem? Dvoumim se oko samogradnje ili kupnje.

lp

Reply to
dragonfly
Loading thread data ...

lp

ja imam UT601RC ...isti ko taj samo bez L ....i ja sam super zadovoljan....pogotovo ako uzmem u obzir èinjenicu da sam ga platio samo

220kn ¹to je smijeh od cijene za takav ureðaj...ne bih ga radio u samogradnji, nema tih novaca :))
Reply to
Gagi-9a6aag

Potpisujem iako sam iako je moj do?ao preko ebay-a.,, mislim da je ko?tao oko 150 Kn..

formatting link

lp

Reply to
damir

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.