Ima li netko matematiku

za filter u radio tehnici poznat pod nazivom collinsov.

formatting link
filter se samo zove jer ima Q, a osnovna svrha mu je transformacija impedancije. Moze prilagodit bilo koju na bilo koju impedanciju.

Ili misli da bi znao preslozit polinome iz Xc, Xl, Z i R.

Na osnovu frekvencije, ulazne i izlazne Z te Q faktora izvest L1, L2 te C1, C2 i C3.

--
Veliki umovi raspravljaju o idejama 
Prosjeèni umovi raspravljaju o dogaðajima 
 Click to see the full signature
Reply to
Petar Bjelèiæ
Loading thread data ...

Ulazna i izlazna Z trebaju/mogu biti samo realne? Nekada sam na C64 slagao program za ne¹to slièno...

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.