ima li tko iskustva?

formatting link

--
Raven
remove NOSPAM from mail
 Click to see the full signature
Reply to
raven_sk
Loading thread data ...

formatting link

Pogledaj tu (jer je taj s Dealextreme najvjerojatnije identièan ovome):

formatting link

Shema ka¾e kako nema nekakvu posebnu naponsku referencu za A/D pretvaraè nego speglani napon s nekakvog naponskog regulatora.

Dakle ¹to se tièe kvalitete oèekivao bih ne¹to kao kineski jeftilen multimetar, no koji mo¾e iscrtati i valni oblik napona. Podaci (od mikrokontrolera i od proizvoðaèa) ka¾u kako A/D konverter ima bandwith do 1MHz, no tamo neki èièa Nyquist i kolega mu Shannon ka¾u kako to ba¹ i nije tako i ne oèekuj da æe¹ moæi pouzdano mjeriti 1MHz signal s ovime. Raèunaj na najvi¹e 500kHz (mo¾da i manje ako je sfu¹an firmware), iznad te frekve æe¹ imati "aliasing".

Ako nema¹ pametnijeg posla mo¾e¹ se igrati sa zamjenama firmwarea, jer postoji open source firmware. Za upucavanje firmwarea zbog malog kuæi¹ta nemaju standardan 20-pin ARM JTAG konektor, ali se lako modificira Wiggler za ne¹to ovako. Wiggler je jeftilen JTAG koji se obièno spaja na paralleni port raèunala. Ako se zainati¹ mislim da se firmware mo¾e upucati i preko serijskog porta (STM32 flash loader demo), no treba se dokopati tih pinova na mikrokontroleru i aktivirati bootloader. Radio sam svojedobno s STM32F103RBT6, no nisam èaèkao oko A/D konvertera jer mi tada nije trebao.

--
----------------------------------
http://dimkoelectronics.wordpress.com
Reply to
Mario Malenica

formatting link

brzo i efikasno, svaka ti dala :)

naime, radi se o tome da mi treba neko prirucno rijesenje koje cu imati u firmi za testirati koji HRF dali propusta signal na pravi izlaz i dali switcher odradjuje, te bi mi jako dobro dosao oko testiranja senzora na autima koji i nemaju neku veliku frekvenciju, a sama tocnost mi i niej jako presudna, bitan mi je okviran izgled signala ;)

za ozbiljnije stvari imam hameg-a doma na radnom stolu, ovo ej cisto prirucno rijesenje ;)

--
Raven
remove NOSPAM from mail
 Click to see the full signature
Reply to
raven_sk

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.