TRIODE FESTIVAL 2012 Bjelovar 11-13.05.

Pozdrav grupi,
pozivamo sve samograditelje i audiofile, kao i one koji to tek planiraju
postati (:-)) , na
ovogodi¹nji TRIODE FESTIVAL 2012 koji æe se
odr¾ati u Bjelovaru u periodu 11-13.05.2012 u prostorima Hotela Central (
formatting link
) .
Informacije o dosada¹njim festivalima mo¾ete pogledati na
formatting link
odnosno ¹to sve pripremamo
na
formatting link

Kao i svake godine, i ove æemo uz tri-èetiri paralelne slu¹aonice u kojima
æe se izmjenjivati tridesetak cijevnih ureðaja
te odr¾ati i nekoliko okruglih stolova, praktièna DIY radionica,
prezentacija DAH cijevnih kitova za samogradnju,
organizirati malu burzu dijelova za DIY, literature i glazbenih medija,
posebnu sekciju cijevnih pojaèala za slu¹alice itd.,
a sve uz pregr¹t dobre glazbe i ugodne atmosfere.....
Kako je ovo, eto, "veæ" treæi TF u Hrvatskoj, svake godine sve vi¹e
internacionalnih gostiju, subota je obièno najudarniji
dan i po broju posjetioca i po broju izlo¾enih sustava.
Na prvom nas je TF-u 2010 u Krasnom TV ekipa poèastila vi¹esatnim boravkom i
odlièno se proveli.
U tom su duhu i napravili prilog za Hrvatsku danas pa mo¾ete vidjeti kako to
izgleda :
formatting link

Reply to
harkonen
Loading thread data ...
Posto imam puuuunu kutiju lampi koje sam mahnito skupljao cijelu svoju mladost, a sada vidim da u zivotu ima i drugih stvari..... Da ne duljim, reci mi otprilike koji dan bi bila ta razmjena i prodaja lampaskih dobara? I na koji nacin i kako? Jednostavno usetam u hotel i kazem Ej bok decki, imam tu hrpu lampi za vas? Ili mi mozda treba kakva pozivnica ili bilo sta drugo, sory, ne znam pa pitam, eto.
Reply to
qwe
Upravo tako, na triode festu ta mala burza æe biti upravo za takve prodavaèe, dakle ni¹ta komercijalno (kod nas tako ne¹to niti ne postoji zapravo, par manjih vi¹e entuzijasta nego trgovaca...) i ni¹ta enormno kolièinski, nego ba¹ za one koji su otkrili da postoje i druge stvari u ¾ivotu (za razliku od nas nekih... :-) )
Ponese¹ lampe, recimo subota je dan sa najvi¹e ljudi, doðe¹ prijepodne u hotel Central u Bjelovaru, pita¹ za Dra¾ena ( ja prvi moram napraviti prebir po kutiji, ha,ha,ha ..) da te uvedem i to je to. Ulaz je slobodan, svi dobronamjerni su dobrodo¹li....
Pozdrav
p.s. Mislim da æe¹ kad vidi¹ ¹to sve imamo, ponovo sku¾iti da te neke druge stvari i nisu nu¾no bolje.
Reply to
harkonen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.