Televizor Samsung 70 cm, star cca 10 god

Problem sa slikom, rubovi objekata bijeli , nakon svijetlog ruba razmazuje se zelena boja. Kako sam se nekad bavio televizorima zakljuèujem da se radi o sljedeæem: kroma- video pojaèalo - CRT modul - ekran. Nisam sklon odmah dijagnosticirati kvar na ekranu kao veæina "servisera" , iako ne iskljuèujem tu opciju jer sam u svojoj vi¹egodi¹njoj praksi utvrdio samo 3 neispravna ekrana od mase televizora i problema sa bojom. Obièno se tu radi o nekakvom hladnom lemu koji je nakon godina popustio, pokoji osu¹en elektrolit i èip u kromi, te rijetko , video pojaèalo (sna¾niji tranzistori i otpori). U biti ako je problem sa ekranom nebi se uopæe zamaro , no ako je ostalo rije¹io bi to. Tv je bakin (ono , mala mirovina..znamo veæ sve) pa bi ovih dana malo èaèkao u radioni. Ako je netko imao ovakav problem, bio bi zahvalan na uputama.

Reply to
Mario Anèurovski
Loading thread data ...

Daj ti èaèkaj dok mi ne naðemo kristalnu kuglu ...

Reply to
Paky

U vi¹egodi¹njoj praksi sada ima¹ 4 tv-a sa neispravnim ekranom (jesi li ti ikad popravljao sony tv?)

Reply to
zdr

ocito nije... jer bi mu inace statistika bila obrnuta... :-)

pozdrav

Reply to
Fastah

....jutro

-Ako je to Samsung koji ima kod paljenja , tj. gasenja otvaranje-zatvaranje slike kao zastor ... i jo¹ kod kod paljenja-ga¹enja se èuje ton "pilulilup" :) ... dakle , ako je taj , onda je 90% sigurno da je greska sa upravljanjem iz procesora ... ... ako je to , onda se to rijesava ulaslom u servisni meni ... (ne znam tocno , ali npr. "ton + , tipka i , crvena tipka pa paljenje " ili sl.

-Kada ste usli u meni (nekakve vrijednosti u stupcima) , promjenite bilo koji parametar i vratite ga opet na postojecu poziciju ... (npr. vert amplidudu povecate za jedan , pa smanjite za jedan) i izdjite iz menija

... i to je to

pozz

Reply to
BezimeniDX

Haha, dobar! Televizori su se bavili sa njim a ne on sa.njima. :)

--
  [Damir]
Reply to
Damir

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.