ripple rejection

Kad sam si radio pojaèalo s lm3875 ic, èuo sam za pojam ripple rejection,r.r.. Navodno je taj èip imao dobar ripple rejection te mu nisu trebale velike kondenzatorske baterije. Kasnije sam pozornije gledao datasheetove od ic-a i primjetio sam jedan grafikon koji opisuje r.r. za navedeni èip. Na tom grafikonu se vidi puno bolji r.r. pozitivnog napajanja od negativnog. Kako se zapravo realizira taj ripple rejection? Kaj nije interno ugraðen neki stabilizator napona? Za¹to je r.r. bolji kod poz napajanja?

Hvala

Reply to
Mario
Loading thread data ...

i

PSRR je posljedica strujnih izvora i koristenja diferencijalnih stupnjeva

to ovisi o topologiji samog ICa. Kad bi naponsko pojacalo bilo napajano samo

+/- naponom (bez koristenja GND-a) onda bi PSRR bilo isto i za + i za - napajanje.
Reply to
megamusic

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.