Koje LEDice za rasvjetu?

Koje su najbolje LED za rasvijetu prostora u brodu? Sa ravnim vrhom, okruglim, SMD, sa sirim ili uzim kutem snopa? Da su bijele boje. Ako moze sa konkretnim linkom sa

formatting link
ili
formatting link

Reply to
Piko
Loading thread data ...

Ja nisam ljubitelj LED op?e rasvjete. Ako uzimas izvana,

formatting link
Po meni je puno bolje uzimati LED sto veceg kuta otvaranja. Za boju svjetlosti si sam odluci koja ti najbolje pase.

--
Petar Klicov, makni SPAM za replay
nemam vise kacige u potpisu jer mi se neda imati :)
Reply to
Pero

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.