kako se zove mehanicki uredjaj za mjerenje sile???

Vjerujem da je svatko to koristio na satovima fizike. Tuba sa mjerom, unutra feder koji je na kuki. Ovisno o rastegnutosti federa moze se ocitati sila koja djeluje. Kako se zove taj uredjaj?

Reply to
Stipee
Loading thread data ...

Da nije mozda DINAMOMETAR.

Reply to
Zavisa Klobas

DINAMOmjer :)

Reply to
Zemaljko

Silomjer :)

Reply to
Mile

KANTAR !

Mjeri silu na placu .....

Dr Wagner

Reply to
Bezimeni

vaga? bazdareno u kg dinamometar? bazdareno u N imas takvih po zeljeznarijama i hrelicu od 5 do 50kg cca.

Reply to
balki

Dinamometar

Reply to
Kresimir Pecnik

ocitati

Newtonmetar

....jel to trolanje ili?!?! :)))

Reply to
GAGI-9A6AAG

Pureæa ili puranjska vaga. :D

Reply to
Damir Šeligo

Zove se :

DOJDI SIM ...!!!!!!!!

Dr Wagner

Reply to
Bezimeni

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.