flux po ne znam koji put

Trebam savjet gdje kupiti pravi i dobar flux a da ne ne mora izdvojiti

250kn za malu spricu. Bilo bi po¾eljno da je topiv u vodi. Primarna namjena bi bio BGA reflow. Ne radim to na dnevnoj bazi i ne trebam kantu toga. Dosada sam radio s kineskim la¾njakom Amtecha i sve mi se èini da to nema veze s pravim fluksom, kakav bi morao biti. Svi se kunu u Amtech 223 ili NC-559, ali Ebay je preplavljen kineskim kopijama, a rijetki koji imaju original prodaju po cijeni od skoro 250-300kn s po¹tarinom.
Reply to
The Unbound
Loading thread data ...

Imam ja ne¹to vi¹ka vrlo kvalitetnog fluxa Kester 959T -

formatting link

Pogledaj pdf pa ako ti pa¹e lako æemo se dogovoriti.

Reply to
coin

Plati¹ 300kn orginal, preporuka 559 Tuba je od 30cc i meni traje otprilike 1mj ¹to je otprilike 20-30 laptopa, tebi æe za reflow trjati ravno duplo

Reply to
lucco85

Hvala, ali mislim da ne bih. Izgleda da æu ke¹irati za original Amtech 559 jer oèito nema nigdje jeftinije originalnog Amtecha.

Reply to
The Unbound

Valja li ovaj

formatting link

Reply to
Dario

Hajdemo ovako. Poslat æu ti malo ovog fluxa za probu, recimo 0,5 dl. Plati¹ samo po¹tarinu a poslije javi kakav je. Ako te interesira javi se na mail (nemojte mi sad svi ostali zatrpati mailbox :) ).

Reply to
coin

Ajde da probam rezimirati u par reèenica. Dam ti ja koliko tra¾i¹ za flux, nije u tome problem. Problem je u tome ¹to je ne znam kojim objektivnim metodama da testiram flux. I zato sam htio uzeti, ajmoreæ, "najbolje" ¹to ljudi preporuèuju i da ne moram razmi¹aljati da li sam s nekim drugim fluxom mogao bolje napraviti reflow, i platiti koliko treba. Nisam raèunao da je to ba¹ toliko skupo, a u drugu ruku me muèi pitanje za¹to to toliko skuplje od ostalih fluksova. Je li toliko bolje ili je porez na budale? Te¹ko dolazim do odgovora. Jel taj Kester isto kopiraju kinezi? Jer vidim ga na ebaju po smije¹nim cijenama tako da ne ku¾im o èemu se tu radi, da li je to original ili neka kopija. Nadalje, imam osjeæaj da ¾eli¹ podjeliti svoja iskustva o tom Kesteru, ali misli¹ da ti ljudi neæe vjerovati ili tako ne¹to. Slobodo opi¹i kako ti se èini. Znamo da to ne radi¹ iz nekakvih interesa kao bi to prodavao okolo i sl... Ako zna¹ kakvu jednostavnu metodu za testiranje fluxa, javi i ja æu drage volje testirati sve ¹to mi padne pod ruku, ali bojim se da to nije ba¹ jednostavno. Evo ostaviti æu ti na mailu adresu pa po¹alji

Reply to
The Unbound

Niste se ba¹ razumjeli - coin ti nudi tekuæi flux namijenjen prvenstveno upotrebi u strojevima za valno lemljenje, koji je male gustoæe.Taj inaèe ko¹ta ~70kn za litru (ali mora¹ kupiti kanister od 25l). Ti si pitao za reball flux, koji je obièno u formi gela ili paste...

©to se tièe testiranja, ¹to bi ti toèno testirao? Objektivni testovi su test viskoziteta, ljepljivosti, brzine su¹enja na zraku, topivosti u vodi itd. Pretpostavljam da tebe najvi¹e interesira "kako se to pona¹a u praksi", a to æe¹ morati sam. Kod popravaka svako sam sprtlja nekakvu napravu i tehniku/tehnologiju rada. Netko drugi æe to raditi na drugi naèin i onda vi¹e nije "objektivno".
--
- while (1);

"I don't believe anything I hear and only half of what I see..."
Reply to
while(1);

Upravo tako. Htio sam ponuditi jako jeftin flux kojeg koristimo za valno lemljenje i to u velikim kolièinama. Iskreno reèeno, to s kuglicama i BGA nemam pojma ni kako funkcionira jer ne radim s time. Stoga ako je ovo upotrebljivo, ponuda vrijedi (iako mene ba¹ ne izaðe 70 kn lira nego malo vi¹e...).

Reply to
coin

Ako je taj Kester iti malo slièan ovom Kesteru kojeg ja upotrebljavam za BGA reflow, onda ne treba tra¾iti ni¹ta bolje od njega ;) f

Reply to
filiplolicREMOVE

Ha, èuj, u zadnjih 8 godina potro¹eno je 20-tak karnistera od 25 litara, sve u makini za valno lemljenje. Nikad problema...

Reply to
coin

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.