CAN Bus, RS-485

Pozdrav,

tra¾im tehnièke informacije o standardu serijske komunikacije CAN Bus. Negdje je pisalo "CAN Bus (RS-485)" pa me zanima veza ta dva pojma buduæi da o RS-485 znam koliko mi treba. Je li CAN samo vi¹i sloj iznad fizièke veze koja koristi RS-485, ili jedno nema veze s drugim?

Hvala

Reply to
Hani
Loading thread data ...

formatting link
i prokopaj Bosch (oni su ga smislili) website. Naði CAN2.0B specifikaciju (u njoj su ti i definicije prethodnih verzija).

Hm, fizièki sloj mo¾e biti bilo ¹to, mo¾e¹ staviti i radio vezu ili optiku, standard je podosta otvoren na tom dijelu. Najèe¹æe se koristi 485 ili neki derivat (zbog cijene, a i postoje gotovi driveri).

Can nije vi¹i sloj, nego i vi¹e slojeva iznad fizièkog. Pogledaj prvo one pdf-ove, biti æe ti jasnije.

Reply to
Mario Malenica

Da, to sam mislio pitati, je li fizièki sloj definiran ili nije. Pretpostavljam da primjer iz teh. spec. ureðaja koji sam naveo, "CAN Bus (RS-485)" znaèi upravo to ¹to si spomenuo. Hvala na linku, pogledat cu.

Reply to
Hani

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.