APC UPS - kapacitet baterija?

imam situaciju gdje me èovjek pita koji bih mu kapacitet baterije preporuèio....no, iskreno, nisam siguran, a nemam toliko kapaciteta da isprobam i budem siguran....raèun na papiru je jedno, a u praksi ima dosta odstupanja zbog n faktora...

uglavnom, rijeè je o APC 1500VA, maksimalna snaga tj iskoristivost je; 980W ...iz toga se mo¾e izraèunati pribli¾ni koeficijent iskoristivosti u full loadu....¹to ispada da je oko 66%

uglavnom, èovjek bi drajvao ureðaj snage cca 130-150W max, u trajanju od maksimalno 8 sati....

dakle; ulaz je 24V.....po mojoj raèunici; 150W tereta +33% (66% je koef., ali dodajem onih 33% kako bih dobio full UPS load) UPS koeficijenta iskoristivosti ispada oko 200VA ukupne potro¹nje UPS-a....

iz toga proizlazi da; 200VA = 24V * 9A (pribli¾no, ali zaokru¾eno na vi¹e) ....dakle, slijedeæi je zakljuèak da 2 baterije od 12V u seriji bi trebale biti kapaciteta 75Ah kako bismo osigurali 8 sati rada uz teret od maksimalno

150W na UPS-u....

dakle, 9A * 8h = pribli¾no 72Ah za 8 sati uz teret od 150W na UPSu, odnosno za cca 200W ukupnog tereta sa uraèunatim koeficijentom iskoristivosti...

za klasiène auto akumulatore, potopljene u kiselini ovo pravilo ba¹ i ne vrijedi jer sam primijetio da klasièna baterija puno prije ima veæi pad napona no suha oliti gel baterija koja je predviðena za pra¾njenje velikom strujom i duboka pra¾njenja....pa me zanima koliko bi ta razlika bila kako bi se umjesto gela stavila klasièna baterija....te ukoliko bi ipak i¹ao gel, vrijedi li onda ova moja gore raèunica?!

radio sam najvi¹e sa 34Ah gelovima do sada i prema tome mi se èini da to tako funkcionira...ali ne znam niti sam siguran kako je to na du¾e periode....raste li kapacitet linearno ili eksponencijalno u tom sluèaju....

fala

Reply to
tatin sinèiæ
Loading thread data ...

Startni akumulator nije bas dobar izbor za UPS... Pri dubokom praznjenju vijek ce biti kraci od ocekivanog, osim toga punjac na UPSu je predvidjen za punjenje gel-akumulatora...

Mislim da si dobro izracunao kapacitet, no treba znati da akumulator nakon izvjesnog vremena i izvjesnog broja odradjenih ciklusa gubi nesto kapaciteta, recimo otprilike 20~30%. Takodje, ako je na niskoj temperaturi, moras racunati da ces zbog toga takodje imati bar 10~20% manji kapacitet, ovisno o temperaturi.

Reply to
Sinisa Platz

Ili na visokoj, kod mene je fiamm 7.2ah krepao u pola godine, doduse bio je u kucistu skupa sa racunalom na cca 60 C

Reply to
Dakky

On 16.9.2012. 2:46, Dakky wrote:>

I kod mene je isti FIAMM crko za manje od godinu dana, dok je neki "No name" iz Chipoteke prije njega radio 4 godine bez problema.

Reply to
-Rio-

A dobro je sto bar taj FIAMM ima garanciju 1 godinu..

Reply to
Dakky

Nije mi ni¹ta znaèila jer nisam mogao naæi raèun. :/

Reply to
-Rio-

"multipower" su vjerojatno te "no name" baterije iz Chipoteke...ja ih jednom prilikom kupio 4 komada za UPS 48V ulaz....a prije toga su bile CSB koje su vrisnule nakon 2 godine...a ove multipower jeftilenke potrajale ne¹to preko

4 godine....a na drugom UPSu ne¹to preko 3 godine....

dok, evo imam tu 3-4 komada FIAMMica....stra¹no..baterija baterija na 100% loada izdura cca 10-15 minuta....a multipowerica iz pribli¾no istog vremena tj datuma preko 30 minuta dura....dakle, nema pravila....evo, zadnjhi par dana samo radim testove sa baterijama....sve ih podvrgavam testu sa 100% nazivne snage....oèekujuæi dakle 1 sat rada....najbolja za sada je jedna multipowerica stara toèno godinu dana koja je izdr¾ala punih 48 minuta rada (12V /* 7Ah sa teretom od 7A)

odmah iza tih MP baterija su mi se pokazale kao odliène; YUASA.....mislim da po ovako slobodnoj procjeni YUASA komotno mo¾e konkurirati FIAMMu, CSBu i MP-u...mo¾da bih ju èak i stavio na 1. mjesto...no, jo¹ je desetak baterija za test pa budem vidio krajnje rezultate...

Reply to
Gaghigno

Da, Multipower je bila. Od FIAMM-a sam oèekivao vi¹e i mislim da æe slijedeæa opet biti Multipower. :)

Reply to
-Rio-

"-Rio-" wrote

neæe¹ pogrije¹iti....ja "konzumiram" MP baterije veæ cca 10tak godina i s obzirom na cijenu nemam apsolutno nikakvu zamjerku!!

Reply to
Gaghigno

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.