Żarówki, Ónia i odkurzacze - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
shg napisało:

Quoted text here. Click to load it

Dziesięć razy? Raczej tysiące razy. W farelce silnik ma może kilka wat,
a i to niekoniecznie. A w odkurzaczu kilowaty. Tak czy inaczej odkurzacz
puszczony na luzie gorzej sprawdza się jako ogrzewanie pokoju niż farelka.

Quoted text here. Click to load it

Jak będą szukali kogoś na stanowisko dyrektora Europejskiego Instytutu
Badań Odkurzaczy, to proszę pamiętać o mnie.

--
Jarek

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Quoted text here. Click to load it

Doprawdy, wyborny C5%BCart. Na przyszC5%82oC5%9BC4%87 - rodzaj mC4%99s=
ki.

Quoted text here. Click to load it
BC% farelka.

RzuciC5%82em tC4%99 wartoC5%9BC4%87 "na oko", pomyliC5%82em siC4%99 i=
 tym razem to
przeliczyC5%82em.
Typowe natC4%99C5%BCenie przepC5%82ywu dla "mocnego" odkurzacza to jakie=
C5%9B 30 dmC2%B3/s
(te dane moC5%BCna znaleC5%BAC4%87 bez wiC4%99kszego problemu), to daje=
 ok. 100 mC2%B3/h,
tyle to ma maC5%82y wentylatorek C5%82azienkowy. RC3%B3C5%BCnica jest t=
aka, C5%BCe ten
pierwszy ma sprC4%99C5%BC 2, a drugi 1,001. DziC4%99ki maC5%82ej C5%9B=
rednicy przez jakC4%85
przepC5%82ywa powietrze uzyskuje ono duC5%BCC4%85 szybkoC5%9BC4%87, st=
C4%85d wraC5%BCenie duC5%BCego
natC4%99C5%BCenia przepC5%82ywu.
2 kW mocy grzewczej spowoduje ogrzanie o 40C2%B0C (liczC4%85c od temperat=
ury
pokojowej to bC4%99dzie juC5%BC bardzo ciepC5%82o) powietrza przepC5%82=
ywajC4%85cego z
natC4%99C5%BCeniem ok 47 dmC2%B3/s, to nawet wiC4%99cej niC5%BC odkurz=
acz.


Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
shg napisał:

Quoted text here. Click to load it

Nie żart, staranność raczej -- jak czegoś nie wiem, to nie udaję, że wiem.
Co do przyszłości (szczególnie dalszej), to nie mogę niczego zagwarantowć.
Nie prowadzę rejestów ni baz danych dotyczących tego, jakiego rodzju jest
"shg". Nie dlatego, że to może podpadać pod jakąś ustawę o ochronie
danych, tylko po prostu nie jest mi to do niczego potrzebne. Jutro,
najdalej pojutrze, nie będę pamiętał.

Quoted text here. Click to load it

Linkowany tutaj doktorat zawiera tabelę z danymi dotyczącymi trzech
modeli. 18, 24 i 25 l/s.

Quoted text here. Click to load it

Nie ma 2. Ma najwyżej 500 mm słupa wody. To jest spręż (a właściwie
rozpręż) zaledwie 1,05. Ale to oczywiście nie z przepływem 25 l/s,
to tylko wartość maksymalna.

Quoted text here. Click to load it

A skoro powietrze wylatujące z odkurzacza ma mniej niż 100°C (20°C
na wejścu plus dwa razy 40°C, bo tylko połowa z tych 47 litrów), to
znaczy, że odkurzacz nie ma ciągłej mocy 2kW.

--
Jarek

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Quoted text here. Click to load it

Nie starannoB6%E6, chyba BF%e istniejB1% jakieB6% indywidua rodzaju nijaki=
ego
zdolne do pisania tutaj. "NapisaB3%(a)" moim zdaniem wyglB1%da duBF%o
lepiej, niektF3%re aplikacje oferujB1% taki szablon przy cytowaniu.

Quoted text here. Click to load it

ZwrF3%E6 uwagEA% na to, z ktF3%rego roku jet ten doktorat, a przedstawione
modele odkurzaczy to jeszcze 20 lat wstecz.
PrzysiB1%gB3%bym, BF%e mF3%j miaB3% wiEA%cej. Mam "pod rEA%kB1%" instalacj=
EA% prF3%BFniowB1%
i pompy, nie raz sprawdzaB3%em jak mocno ssie. Na Wikipedii piszB1% o
typowo 20 kPa, to juBF% sprEA%BF 1,25, chyba znowu siEA% zapEA%dziB3%em
strzelajB1%c z tB1% wartoB6%ciB1%. ZresztB1% lepiej to i tak widaE6% w post=
aci
rF3%BFnicy ciB6%nieF1%, w odkurzaczu jest 2-3 rzEA%dy wielkoB6%ci wiEA%ksz=
a niBF% w
farelce. Niestety obecnie nie posiadam piekielnej machiny, a chEA%tnie
bym sprawdziB3%.
WspF3%B3czesne odkurzacze idB1% wB3%aB6%nie w tym kierunku - wiEA%kszej r=
F3%BFnicy
ciB6%nieF1%, pewnie przez te wszystkie trylion filtrF3%w po drodze, worki z
brezentu czy innego papieru do pieczenia i udziwnione ksztaB3%ty
wymuszone przez "dyzajnerF3%w". Do odkurzania wcale nie jest potrzebne
niskie ciB6%nienie, tylko wzglEA%dnie przyzwoite natEA%BFenie przepB3%ywu =
i
dobra szczotka podrywajB1%ca brud z podB3%oBF%a. W starych konstrukcjach by=
B3%
lekki pB3%F3cienny worek i nic wiEA%cej, B6%mieci z dywanu wyciB1%gaB3%y, =
chociaBF%
przez to zasB3%uBF%yB3%y sobie na miano "zakurzaczy".
Z pojEA%ciem "rozprEA%BF" nigdzie siEA% nie spotkaB3%em. SprEA%BF pasuje =
i do
obniBF%ania i do podwyBF%szania ciB6%nienia, wszystko zaleBF%y od punktu
widzenia, sB1%dzEA% wiEA%c BF%e nie ma potrzeby tworzenia osobnego pojEA%ci=
a.


Quoted text here. Click to load it
C

Zgadza siEA%, aczkolwiek po dB3%uBF%szej pracy (>10 minut) wydmuchiwane
powietrze ma juBF% "farelkowB1%" temperaturEA%.
PrzydaB3% by siEA% ktoB6% z miernikiem mocy.

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
shg napisał:

Quoted text here. Click to load it

Moja nie oferuje. Na szczęście. Bo nie uważam, że lepiej. Lepiej tak,
jak napisałem. Są indywidua męskie, są też żeńskie. Jedne i drugie
mogą być zdolne. A jak nie wiedomo jakie są, to są nijakie.

Quoted text here. Click to load it

Współczesne lepiej się do takich aplikacji nadają? Nie wiem, nie znam
się na tym, więc nie zwróciłem na to uwagi.

Quoted text here. Click to load it

Też będzie o tym doktorat, o tym co pod ręką?

Quoted text here. Click to load it

To nie ma większego znaczenia. Właściwie nie ma żadnego. Ważne
jest tylko to, że cała energia elektryczna zamienia się w ciepło
wydmuchiwanego powietrza (nie mylić z temperaturą). A przede
wszystkim to, że farelka lepiej grzeje od odkurzacza.

Quoted text here. Click to load it

Jak przytkany, to tak. Ale o tym było od samego początku -- to tylko
moc szczytowa, niespecjalnie długo się utrzymująca.

Jarek

--
Czasem ktoś się spyta          |        Wariackie papiery
gdy zajrzy do wora             |        i dyplom doktora
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Quoted text here. Click to load it
W jEA%zyku polskim jak nie wiadomo jakie sB1%, to nie wiadomo, a jak nie
sB1% ani mEA%skie, ani BF%eF1%skie, to sB1% nijakie.

Quoted text here. Click to load it

StwierdziB3%eB6% BF%e odkurzacz musi przetB3%aczaE6% tysiB1%ce razy wiEA%ce=
j
powietrza powoB3%ujB1%c siEA% na moc silnika, chciaB3%em siEA% do tego odni=
eB6%E6,
przy okazji zweryfikowaB3%am teBF% mF3%j strzaB3%, rF3%wnieBF% nietrafiony.

Quoted text here. Click to load it

Nie tylko jak siEA% go przytka, czEA%sto uBF%ywaB3%em odkurzacza do zasysan=
ia
wiF3%rF3%w w trakcie wiercenia, pracowaB3% ponad pF3%B3 godziny praktyczni=
e nie
zatkany i dmuchaB3% bardzo ciepB3%ym powietrzem. ZresztB1% koledzy
zmierzyli, wychodzi grubo powyBF%ej kilowata, to caB3%kiem niezB3%y
grzejnik. To BF%e nie dmucha ciepB3%ym zaraz po wB3%B1czeniu to zasB3%uga =
duBF%ej
pojemnoB6%ci cieplnej.

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
shg napisał:

Quoted text here. Click to load it

Nieprawda. To tylko teoria, bo w praktyce jak coś jest niewiadomo czym,
to i tak to trzeba określić jakimś słowem. Wszystkie słowa mają rodzaj
gramatyczny, a w tym przypadku ("coś", "indywiduum") jest to rodzaj
nijaki.

Quoted text here. Click to load it

Nie musi, a może. Jak dysponujemy sto razy większą mocą na wale,
i jak tym wałem napędzamy coś, co wprawia w ruch powietrze, to
można temu powietrzu nadać sto razy większą energię niż gdyby
moc była sto razy mniejsza. Przy niestłumionym przepływie (takie
tam sobie dmuchanie bez "spręża") dość dobrze wiąże się to z ilością
przetłaczanego powietrza.

Quoted text here. Click to load it

I tu wyszło nieporozumienie. Koledzy zmierzyli, a ja nie mam powodów by
im nie wierzyć. Okazało się, że nie mam wiedzy ani praktyki związanej
ze współczenym sprzętem dotyczącym mniej znanych mi aspektów życia.
Egzamin teoretyczny na konserwatora powierzchni poziomych bym pewnie
oblał (praktyczny tym bardziej).

--
Jarek

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Test zrobiony na szybko, odkurzacz 1900W z pustym workiem


1. Normalna praca ~1540W
2. Zatkana rura ~1200W  (tak 1200W)
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze

Quoted text here. Click to load it
przy zatkanej rurze w komorze wirnika zostaje wytworzone podcisnienie przy
którym opory są mniejsze i silnik zaczyna sie szybciej kręcić (co zresztą
słychac) jednak takie obroty nie służą silnikowi. ot taka moja teoria.Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Dnia Thu, 16 Sep 2010 09:57:30 -0700 (PDT), shg napisaů(a):

Quoted text here. Click to load it

Pozwolć sobie rzuciă linkiem:
http://www.profitech.pl/numatic/index.php?showprod32%59

1100W, 45l/s, podciúnienie 2600mm

--
Yakhub

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Quoted text here. Click to load it
Żle podejrzewasz. Im mniejszy przepływ tym mniejsza moc pobierana przez
odkurzacz. Odkurzacz z pełnym workiem pobiera mniejszą moc niż z pustym.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
kogutek pisze:

Quoted text here. Click to load it

Z tym że niewiele mniejszą, nawet po całkowitym zatkaniu. Typowy
odkurzacz jest zwyczajnie nieszczelny.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
kogutek pisze:

Quoted text here. Click to load it

Tyle że niewiele mniejszą. Typowy odkurzacz jest nieszczelny, nawet po
zatkaniu wlotu. Powszechnie montuje się dodatkowe zawory
rozszczelniające, co ma zapobiec przegrzaniu agregatu w tej sytuacji.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Pan PeJot napisał:

Quoted text here. Click to load it

Co to za brednie? Jak się przytyka wlot, to można zauważyć jak światła
przygasają (oczywiście nie w porządnym domu z trójprzewodową instalcją
i kołkiem w każdym gniazdku). To od *zmiejszenia* poboru mocy tak się
robi?

Quoted text here. Click to load it

Dopiero teraz załapałem! Nigdy bym nie wpadł na to, że ktoś może sobie
wyobrażać, że tam się robi próżnia, a w niej bez oporów porusza się wirnik.

--
Jarek

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Jarosław Sokołowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Nie wiem, nie widziałem takich cudów, może dlatego że mam kołki we
wszystkich gniazdkach i do tego instalację zasilaną 5 przewodami :>

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Witam,

Moze nie w temacie odkurzacza, ale wentylatora nadmuchu w samochodzie.
Po zatkaniu wylotu prad pobierany _spada_. Taka dmuchawa potrafi
pobrac 15A z 12V przy pelny przeplywie a przy calkowicie zatkanym
wylocie mniej niz 7A.
Wytlumaczylem to sobie tak, ze przy zatkaniu wylotu nie jest
wykonywana praca na przepchniecie sporej masy powietrza a tylko wirnik
miesza to co jest wewnatrz obudowy,

Z takich dmuchaw robilismy "regulowane" obciazenie do testow
przelacznikow.
Marcin

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Quoted text here. Click to load it

Prawie tak, do tego jeszcze przy zmniejszonym ciB6%nieniu (mniejsze
opory). Powietrze jest wewnB1%trz przepychane, ale obraca siEA% razem z
wirnikiem, przez co teBF% stawia mniejszy opF3%r.
Tak powinien dziaB3%aE6% poprawnie dobrany wentylator, czyli wzrost
rF3%BFnicy ciB6%nieF1% -> spadek mocy -> spadek natEA%BFenia przepB3%ywu =
-> spadek
rF3%BFnicy ciB6%nieF1%, ujemne sprzEA%BFenie zwrotne, ale na krzywej oper=
acyjnej
punkt pracy moBF%e byE6% umieszczony w dwF3%ch miejscach, nieprawidB3%owe
poB3%oBF%enie jest takie, kiedy wzrost rF3%BFnicy ciB6%nieF1% powoduje
zwiEA%kszenie mocy. Te zaleBF%noB6%ci niestety nie sB1% proste i B3%atwo
przewidywalne "na oko".

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Dnia Thu, 16 Sep 2010 17:37:39 +0000, Jarosław Sokołowski napisał(a):

Quoted text here. Click to load it
Pobor mocy maleje i to JEST prawda. Tak reaguja na zdlawienie wszystkie
maszyny przeplywowe. Nie wierzysz, zmierz prad, choc najprosciej to
zauwazyc (po dzwieku), ze w zdlawionym odkurzaczu wirnik sie szybciej
kreci. Szybciej, bo ma mniejsze obciazenie.

--
Jaroslaw "jaros" Berezowski

Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
Jaroslaw Berezowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Mniejsze, ale nie żadne. Przy zatkanym wlocie z tyłu odkurzacza wieje aż
miło, efekt mniej lub bardziej celowych nieszczelności. Jutro z
ciekawości zmierzę biurowego śmieciojada.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Żarówki, Ónia i odkurzacze
PeJot pisze:
Quoted text here. Click to load it

Otwarty wlot: 1350-1380 W
Zamknięty wlot: 1100- 1130 W.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline